சிறகு

 
தமிழக மீனவர்கள் பாதுகாப்பு, கட்சதீவு மீட்பு போன்ற தமிழர்களின் சமூக பிரச்சனைகளுக்கு போராடும் இளந்தமிழரணி அமைப்பிற்கு நிதி உதவி வழங்கும்படி தாழ்மையுடன் கேட்டுகொள்கிறோம்